Liczba pytań: 766868

Liczba odpowiedzi: 7162187

Pytania z kategorii: Mamy w moim mieście (odnajdźmy się!)